užristi

užristi
užrìsti, ùžrita, užrìto (ùžritė) tr. 1. SD1151,212, R, N, K, užstumti ant ko, sukant paviršiumi, užridenti: Užrìsk akmenį ant kopūstų, sudėjus in kubilą J. Ant krūtinės didžiausias akmuo užristas LTR(Srj). Tai daba paminklas: ekmuo ùžristas, i viskas Jrb. Pataisyk man patalą: sudėk lentas, užrisk akmenį (sako meška) LTR(Rk). Bačką [alaus] ùžritė in pečiaus, až rozo aždušnavojo, i iššavo Klt. | refl. tr. prk.: Teatsako sau tie, kuriems negalėjo dar nusiristi nuo sąžinės tas akmuo, kurį sau tokiais darbų darbeliais užsirito Pt.N, K, 1 užversti (angą, praėjimą): Atėjus vakarui, aš įlindau į siaurą urvą ir angą užritau su dideliu akmeniu J.Balč. Išeidama meška maisto ieškoti, duris užrisdavo didžiuliu akmeniu, kad ji neišeitų LTR(Klvr). O buvo duobė užrista akmeniu M.Valanč. Ir, užritęs didį akmenį and durių grabo, nuėjo Ch1Mt27,60. Išėjęs užrito ekmenį ant tos skylės BsPIII50. | prk.: Turime tą grabą širdies mūsų užrist akmenimi didžiu DP182. 2. 1 užstumti, užridenti už ko: Už durų užrìto tąs dėžes, negali nė praeit Jrb. 3. užkelti, uždėti (ką sunkų): Beregint pamotę raganą užrito ant ugnies BsPII90. Tik ùžritu vaiką in lažkelės (bobutė sunkiai užkelia vaiką) Klt. Ùžritė boba sūrį an stalo, iš po skverno ištraukus Užp. | refl. tr.: Žmogus tą katilą ant kupros užsirito ir parėjo nešinas LTsIV570. Nelatva bus užsirìsti maišas ant pečių . 4. refl. K, LL276 užlipti, užsiropšti: Užsìritė an pečiaus kai meška Dkšt. Užsìritam an pečio krosnį kraut: mažesnį pakiša apačion (toks vaikų žaidimas) Ad. Nu kurgi tu užsìritei, da nulėksi! Sdk. Dėdė užsiritęs buvo ant pečiaus sušiltų Skp. Ant arklio aš jau užsirisdavau, kai buvau basas Vaižg. Nebe toks ir mažas – jau ant arklio užsìrita Sml. Tadukas užsìritė ant šiaudų kūgio Ps. Užsìritė aukštai medin [ganydamas] Mrc. Kur žemiau bitės, ten meškos užsìrita Mrc. | prk.: Kai rities, tai vis ant ko užsìriti (užgyveni, pelnai) Lp. ^ Kakašinas kai velnias, an dūšios užsirìtęs Vlk. 5. refl. pakilti (apie saulę): Karšta saulė, užsirisdama į dangų, degino dulkinas gatves . Saulaitė biskį užsiritusi N. 6. refl. ritantis užslinkti: Debesys užsirito ant dangaus ir visą aptemdė . 7. refl. iškilti, išsimušti į viršų: Greit išverda tie kleckai: kunkulas užsìrita, i šventa Jrb. 8. refl. Vlk parversti, pargriauti. \ risti; antristi; apristi; atristi; įristi; išristi; nuristi; paristi; parristi; perristi; praristi; priristi; suristi; užristi

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • užrišti — užrišti, ùžriša, o (ùžrišė) 1. tr. apsukus, uždėjus priveržti: Už ragų jaučiui užùrišta, ir vedžioja Pb. Ažrišk virvę až ragų ir veskis Ds. An kaklo jaučiui žùriša ir aria Rod. Inspaudžia gerai [kartį ant vežimo] ir žùriša Pls. Suriši tris… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užristi — užri̇̀sti vksm. Dabar̃ ùžrita ãkmenį ant kãpo, ir vi̇̀skas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • užrišti — užri̇̀šti vksm. Užri̇̀šk mergáitei skarẽlę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • užrištinis — užrištìnis, ė adj. (2) kuris užrišamas, sujuosiamas: Marškiniai buvo užrištìniai ir palaidiniai Skdv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antristi — antrìsti, añtrita, antrìto (ž.) 1. tr. užstumti, sukant paviršiumi, užristi: Tas žmogus antrito tą medį ant liūto (ps.) S.Dauk. Dabar antrìsk tus rąstus, kurie ant meškos buvo antgriuvę, aš noru matyti, kaip čia buvo PP60. 2. refl. užriedėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ryšys — ryšỹs sm. (4) K, rỹšis (2) Varn, ryšiaĩ pl. (4) DŽ, rỹšiai (2) 1. SD461, R, H159, Q67, KlvrŽ virvelė ar virvė kam surišti ar užrišti, raištis: Negalima liest tos virvelės, te jau tėvas kirpo rỹšiui Všn. Su ryšiu užrišk maišą J. Visus maišus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užraišioti — 1 užraišioti iter. užrišti: 1. Mirusiųjų drabužiai būdavo stropiai užsagstomi, užraišiojami kojinių kojaraiščiai rš. Užkimšk drūtai su kamščiais ir su skurliais užraišiok butelius rš. | refl.: Kojos arklio to i (irgi) užraišiojas su kaspinais Žr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užrišimas — užrišìmas sm. (2) DŽ1 1. Sut, N → užrišti 1: Ažurišimas SD442. | refl. Sut. 2. aptvarstymas: Gėdimės užrišimo žaizdos DP55. 3. → užrišti 2: Taip kartodami užrišimus vieną kartą iš dešinės, kitą kartą iš kairės pusės, gauname senovinius kutus rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užsmaugti — 1 užsmaugti tr. 1. N, NdŽ užspausti kvėpavimą, pridusinti: Smauginyčia kaklą užsmaugė kūdikiui J. Užsmaugė [liga], neprašneka, daužos, kratos kai gyvolys Žlp. Buvo kaklus užsmaugę, davėm balandų šutintų su pastijolka Als. Toks nepaprastas Donato …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užvarstyti — 1 užvarstyti Rtr; M 1. tr. Sut, DŽ1, Lb, Vkš, Rnv varstant užrišti: Batų užvarstomasis raištis NdŽ. Ažvarstyti valig kelių auliokai kamašelių – tais pačiais i vasarą, i žiemą Klt. Aš mokyklėn kai ejau, tai padirbo man medinius užvarstomus Plvn.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”